MENU

Windykacja

Windykacja należności - windykacja długów to kompleksowe działania podejmowane na drodze negocjacji i postępowań polubownych, sądowych oraz egzekucyjnych zmierzające do spłaty zadłużenia.

 • brak opłat wstępnych – nie pobieramy opłaty za podpisanie umowy (odzyskiwanie długów rozliczane jest przez nas za efekt) z wyłączeniem działań detektywistycznych polegających na operacyjnym ustalaniu majątku dłużników i wysokich kosztów sądowych

 • wynagrodzenie tylko za efekty – nasze wynagrodzenie pobieramy tylko, gdy odzyskamy pieniądze dla naszego Klienta w przypadku nabycia należności przez Spółkę. W pozostałych przypadkach ( koszty sądowe i egzekucyjne w zależności od wysokości długu i ustalonej prowizji podlegają każdorazowym negocjacjom.

 • windykacja należności na koszt dłużnika – to możliwość obciążenia dłużnika kosztami usług odzyskiwania należności w efekcie, czego nasz Klient uzyska darmową usługę;
  Windykacja realizowana jest na podstawie zarówno umów przeniesienia własności wierzytelności jak i umów zlecenia wraz z pełnomocnictwem

Odzyskujemy należności z tytułu:

 • faktur za dostawy i usługi

 • umów pożyczki

 • papierów wartościowych ( weksle, akcje, obligacje, pochodne instrumenty finansowe)

 • umów o pracę

 • niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych

 • spraw pokomorniczych

 • spraw przedawnionych

 • zapisów niedozwolonych

 • opłat likwidacyjnych z polisolokat inwestycyjnych

Działania windykacyjne realizowane są kilku etapach:

Etap polubowny - jego celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem oraz wyegzekwowanie od niego deklaracji spłaty zobowiązania; na tym etapie przeprowadza się także negocjacje, w trakcie których ustalane są dogodne dla obu stron warunki spłaty (możliwe jest również wdrożenie postępowań zabezpieczających).

Etap postępowania sądowego - staje się koniecznością w przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przynosi szybkich rezultatów – np. wówczas, kiedy kontakt z dłużnikiem jest całkowicie niemożliwy, bądź też kiedy dłużnik odmawia chęci współpracy. Skierowanie sprawy do sądu nie wiąże się z dodatkowym udziałem Klienta, gdyż wszelkie pisma oraz reprezentacja procesowa leży po naszej stronie.

Etap egzekucyjny - rozpoczyna się przygotowaniem wniosków egzekucyjnych. Kolejnym krokiem wykonywanym przez naszą firmę jest wspieranie działań komornika. W trakcie etapu egzekucyjnego następuje również ustalenie dodatkowych informacji, monitorowanie działań dłużnika i komornika, także poza postępowaniem egzekucyjnym.

Oczywiście realizacja każdego z wyżej wymienionych etapów przebiega w tempie oraz zakresie indywidualnie regulowanym okolicznościami danej sprawy. Jednak dysponując wiedzą, merytorycznym przygotowaniem oraz umiejętnościami nasi pracownicy są w stanie dostosować strategię działania do wszystkich aspektów sprawy.

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.