MENU

Rozwód

Decyzja o rozwodzie to ogromne emocje dla całej rodziny. W większości przypadków w całą sytuację zaangażowani są zarówno małżonkowie, jak i dzieci lub ich najbliżsi. Działania pod wpływem stresu i nerwów nigdy nie przynoszą pozytywnych rezultatów. Mogą one prowadzić do skrajnie nieodpowiedzialnych czynów, które będą przyczyną przykrych konsekwencji.

Jak tego uniknąć podczas podziału majątku, ustalania praw rodzicielskich, wnioskowania o winie lub alimentach? Rozwiązaniem może być profesjonalny adwokat rozwodowy, który do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny. Jeżeli chcesz mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach, zadzwoń lub napisz. Agentlex to zespół doświadczonych ekspertów, którzy swoje umiejętności zdobyli na salach rozpraw i w trakcie mediacji.

Co to jest rozwód?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa Na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Możliwy jest on, dopiero gdy pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (zarówno pod względem więzi duchowych, fizycznych, jak i gospodarczych). Gdy istnieją przesłanki, że obydwie strony są w stanie dojść do porozumienia, sąd może odmówić udzielenia rozwodu – m.in. dla dobra dzieci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części materiału lub podczas osobistych konsultacji w kancelarii Agentlex.

W czasie rozwodu sąd rozpatruje takie kwestie jak:

 • podział władzy rodzicielskiej,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty dla dzieci,
 • alimenty na małżonka,
 • podział majątku,
 • zwrot kosztów sądowych.

Warto więc zadbać o to, by przedstawić sprawę w sposób uczciwy i zgodny z prawdą. Bez pomocy adwokata strona przegrana może zostać obciążona bardzo wysokimi kosztami, alimentami lub mieć ograniczone możliwości kontaktu z własnym potomstwem. 

Przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego – zawinione i niezawinione

Na liście przyczyn zawinionych znajdziemy m.in.:

 • zdradę małżeńską,
 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych,
 • agresję i przemoc (zarówno fizyczną, jak i psychiczną),
 • długotrwały brak aktywności zawodowej bez próby podjęcia pracy zarobkowej (mimo braku przeciwwskazań),
 • brak zaangażowania finansowego w domowy budżet i wspólne cele (np. wydawanie wspólnych pieniędzy jedynie na własne potrzeby lub zachcianki),
 • niewłaściwy stosunek do małżonka lub jego bliskich (w tym dzieci).

Na liście przyczyn niezawinionych znajdziemy natomiast:

 • choroby psychiczne (zagrażające bezpieczeństwu domowników i życiu bliskich),
 • długotrwałe choroby (jeżeli powód wykaże, że mają one destrukcyjny wpływ na jego życie lub osoby bliskie, a strona pozwana nie potrzebuje opieki powoda),
 • brak zgodności pod względem sfer seksualnych (obydwie strony konfliktu muszą potwierdzić tę zależność),
 • niezgodność charakterów.

Czy sędzia może odmówić udzielenia rozwodu?

Tak. Sąd szczegółowo analizuje każdy przypadek i weryfikuje wniosek oraz materiał dowodowy (m.in. zeznania świadków, zebrane dokumenty, nagrania lub zdjęcia). Gdy sędzia nie posiada pewności, że doszło do trwałego i definitywnego rozpadu pożycia małżeńskiego, nie udzieli rozwodu.

Może on również odmówić w sytuacji, w której:

 • ucierpi na tym dobro nieletnich dzieci,
 • jest on sprzeczny z przyjętymi zasadami społecznymi,
 • o rozwód wnioskuje jedynie małżonek winny rozpadu pożycia (np. strona zdradzająca lub opuszczająca rodzinę przed wieloma laty), a druga strona nie wyraża takich chęci i wciąż wierzy w odbudowę relacji.

Co to znaczy?

Przyjęto, że dzieci powinny wychowywać się w rodzinie, w której obydwoje rodziców mają wpływ na ich rozwój i codzienne nawyki. Jeśli więc nie dochodzi w domu do patologii (np. przemocy, alkoholizmu, narkomanii i innych nieakceptowanych zachowań), sąd może kierować się dobrem małoletnich, odmawiając tym samym udzielenia rozwodu. Podobny werdykt może zapaść, gdy małżonek winny za rozpad pożycia żąda rozwodu mimo ciąży lub gdy druga strona konfliktu jest ciężko chora i wymaga stałej opieki.

Zakres usług adwokata

Czy warto inwestować we współpracę z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym i rozwodach? Jest to pytanie, które zadaje sobie niemal każdy – planując rozwód lub będąc w trakcie procesu. Poznaj zakres czynności realizowanych przez specjalistę i zwróć uwagę na ewentualne konsekwencje.

Prawnik pomoże Ci:

 • przygotować pisma, wnioski i pozew rozwodowy,
 • zebrać niezbędne dokumenty i dowody,
 • zorganizować mediację i negocjacje, których celem będzie optymalizacja czasu i kosztów rozprawy sądowej,
 • doprowadzić do ugody względem alimentów, praw rodzicielskich, opieki nad dziećmi, czy majątku,
 • zaprezentować swoją stronę przed sądem,
 • wyegzekwować należne prawa, środki i przedmioty, które zostały przyznane zgodnie z wyrokiem sądu.

Jak widać, wsparcie doświadczonego adwokata może okazać się nieocenione zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym – zwłaszcza gdy rozwód jest burzliwy i dochodzi do wielu niezgodności między małżonkami. Pamiętaj, że do rozwodu należy podejść w sposób odpowiedzialny, ponieważ ważą się losy Waszego majątku, czy nawet dzieci, które powinny być najważniejsze.

Czy podział majątku jest możliwy przed rozwodem?

Tak. Gdy małżonkowie są zgodni w kwestii majątku lub zależy im na szybkim procesie, mogą dokonać podziału przy pomocy notariusza. Warto jednak skorzystać z mediacji i negocjacji, które poprowadzone zostaną przez eksperta.

Prawa rodzicielskie

Opieka nad dzieckiem w przypadku większości rozwodów przysługuje matce dziecka. Sąd mimo wszystko powinien kierować się w pierwszej kolejności dobrem pociech. Jeśli istnieje ryzyko, że matka nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki lub ich życie i zdrowie będą zagrożone, warto zebrać materiał dowodowy na etapie przygotowawczym.

Alimenty

Alimenty to świadczenia na rzecz drugiej osoby fizycznej. Mogą zostać one przyznane zarówno w celu wsparcia finansowego dzieci, jak i byłego małżonka po rozwodzie. Ich wysokość uzależniona jest od zarobków lub możliwości strony, która została sądownie zobligowana do ich wypłacania.

Kiedy ubiegać się o alimenty?

Żądanie alimentów pojawia się niemal w każdym wniosku rozwodowym – zwłaszcza gdy para posiada potomstwo. Kiedy były małżonek może ubiegać się o alimenty dla dziecka? Gdy nie jest ono w stanie samodzielnie utrzymać się i zapewnić sobie życia w dostatku.

Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny przysługuje w sytuacji, gdy dzieci uczą się i nie pracują do 26 roku życia. Były małżonek może również ubiegać się o alimenty, gdy druga strona jest w pełni winna trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli taka sytuacja nie zachodzi, musi on wykazać dowody świadczące o tym, że rozwód doprowadzi do pogorszenia się statusu majątkowego powoda – co będzie przyczyną ubóstwa. Sąd nie może doprowadzić do sytuacji, w której jedna ze stron nie będzie w stanie zapłacić za rachunki, mieszkanie, czy żywność.

Co zrobić, gdy były małżonek unika płacenia alimentów?

Zaległości alimentacyjne to bardzo powszechny problem, w który zaangażowani są nie tylko rodzice dziecka, ale także adwokaci, sąd i komornicy. W ekstremalnych sytuacjach dłużnicy mogą nawet skończyć w więzieniu, co prowadzi to szeroko idących konsekwencji. Warto więc zapoznać się z prawem alimentacyjnym i w razie konieczności skontaktować się ze specjalistą, który pomoże rozwiązać problem.

§ 2. art.1 Kodeksu Karnego stanowi:

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Jak walczyć o zaległe alimenty i czy można je wyegzekwować?

Najczęstszy błąd to skierowanie kroków do komornika sądowego. Wiele osób nie wie, że jest to jedynie organ wykonawczy działający na orzeczenie sądu. Potrzebna jest zatem decyzja sądu i oficjalny wyrok. Jak do niego doprowadzić? Oczywiście za sprawą pozwu sądowego, który powinien zostać skonstruowany przez adwokata.

Masz problem z odzyskaniem zaległych alimentów? Były małżonek unika płatności i jego zaległości są powodem niedostatku dziecka lub Twojego? Skontaktuj się z nami już teraz. Zespół Agentlex to doświadczeni eksperci, którzy od lat zdobywają doświadczenie na salach sądowych. Staramy się jednak zminimalizować czas i koszty, doprowadzając w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązania sprawy lub mediacji. Jeśli jednak w ten sposób nie uda nam się uzyskać zadowalających wyników, otrzymasz nasze pełne wsparcie podczas czynności procesowych. Z naszą pomocą wyegzekwujesz środki, które należą się Twojemu dziecku lub tobie.

Pamiętaj, że pomoc prawnika może okazać się niezbędna nawet w sytuacji, w której mimo egzekucji komorniczej, były małżonek wciąż nie podjął próby spłaty zadłużenia. Zespół Agentlex pomoże Ci ustalić, skąd były małżonek czerpie dochód (np. pracując bez legalnego zatrudnienia, tzn. na czarno) i zebrać materiał dowodowy, który będzie stanowić podstawę dochodzenia roszczeń przed sądem.

Co zrobić, gdy świadczenia alimentacyjne są zbyt niskie?

Inflacja powoduje, że wartość pieniądza spada. Gdy 10 lat temu sąd zasądził alimenty o wysokości 300-500 zł miesięcznie, dziś opiekun za tę kwotę jest w stanie kupić o wiele mniej potrzebnych rzeczy. Warto więc ubiegać się o podwyższenie kwoty świadczeń alimentacyjnych. Należy jednak podejść do tematu racjonalnie. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb dzieci lub byłego małżonka może mieć poważne konsekwencje dla dłużnika – zajęcie konta przez komornika to najdelikatniejsza forma doprowadzenia do spłaty wierzytelności.

Czy są sytuacje, w których rodzic nie musi płacić alimentów?

Tak. Gdy były małżonek nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się z pozostałej części wynagrodzenia. Musi on udowodnić, że łożenie na utrzymanie dziecka wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem majątkowym. Może on także uchylić się od łożenia na pełnoletnie dziecko (w przedziale od 18-26 lat), gdy jest on w stanie wykazać, że pociecha nie podejmuje żadnych działań, które umożliwiłyby samodzielnie utrzymywanie się bez wsparcia alimentacyjnego, np. w sytuacjach, gdy dziecko jest w pełni zdrowe, nie podejmuje pracy zawodowej i dalszej edukacji.

Co, jeśli pociecha zacznie studia (nawet w trybie zaocznym) i w dalszym ciągu nie podejmie pracy zarobkowej? Wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd negatywnie na rzecz dziecka, gdyż kontynuuje ono naukę w szkole wyższej.

Czy sąd może zasądzić alimenty na rzecz byłego małżonka?

Tak. Jeżeli jedna ze stron wykaże dowody na to, że rozwód przyczyni się do obniżenia standardów życia w znaczącym stopniu (lub nawet doprowadzi do ubustwa), sąd może przyznać alimenty na byłego małżonka. Strona ubiegająca się o świadczenia musi jednak wykazać, że małżonek posiada możliwości łożenia pieniędzy i nie będzie miało to negatywnego wpływu na jego sytuację finansową.

Co zrobić, by dostać rozwód?

Filmy i media kreują proces rozwodowy w bardzo szybki i prosty sposób. Praktyka pokazuje, że jest to obraz, który mija się z prawdą. Każdy krok jest dużo bardziej złożony i nie wystarczy podpis na dokumencie. Należy:

1. Wystąpić do sądu o rozwód

Rozpoczęcie biegu postępowania rozwodowego zaczyna się od złożenia pozwu w sądzie okręgowym właściwym. Oznacza to, że trzeba udać się do oddziału przypisanego do ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Warunkiem jest obecność w tym miejscu chociaż jednego małżonka. Gdy obydwie strony opuściły już ostatni wspólny adres, pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym do lokalizacji zamieszkania pozwanego. Jeśli również taka możliwość nie istnieje, pozew musi zostać złożony w sądzie okręgowym właściwym do lokalizacji zamieszkania powoda.

Do podstawowych elementów pozwu zaliczamy:

 • dane właściwego sądu,
 • dane powoda,
 • dane pozwanego,
 • dane pełnomocnika (jedynie w momencie, gdy Twoje interesy reprezentuje prawnik).

Czy warto składać pozew rozwodowy z pomocą adwokata? Nie tylko skonstruuje on treść pozwu i złoży ją do sądu za Ciebie, ale dodatkowo zbierze niezbędny materiał dowodowy, dokumentację, wnioski i pisma. Przyspieszy w ten sposób bieg sprawy i zmaksymalizuje szanse na satysfakcjonujący wynik.

2. Uzasadnić pozew rozwodowy

Pozew musi zostać uzasadniony przez powoda. Celem jest wykazanie winy pozwanego lub odstąpienia od orzekania o winie. W dokumencie trzeba również zawrzeć:

 • oświadczenie o liczbie, płci i wieku dzieci,
 • zarobkach obu małżonków,
 • informacje na temat tego, czego domagamy się, wnosząc o rozwód,
 • o umowie małżeńskiej zawartej pomiędzy małżonkami o rozdzielności majątkowej (jeśli została ona zawarta).

Istnieją dowody winy, np. zdjęcia, wideo lub nagrania głosowe (np. wskazujące na zdradę, przemoc lub nadużywanie środków odurzających)? Należy dołączyć je do akt sprawy rozwodowej. Jest to istotne dla sądu, który powinien mieć pełny obraz sprawy.

3. Określić żądania

Masz dodatkowe żądania wynikające z sytuacji finansowej lub życiowej? W pozwie rozwodowym możesz wnioskować m.in. o:

 • wydanie postanowień ustalających sposób korzystania z domu/mieszkania,
 • wsparcie potrzeb ekonomicznych rodziny,
 • opiekę nad małoletnimi dziećmi na czas trwania procesu rozwodowego,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenie o alimentach.

W tym miejscu możesz umieścić wszystko, czego oczekujesz od strony pozwanej. Kieruj się jednak zdrowym rozsądkiem i na pierwszym miejscu stawiaj dobro dzieci. Im większa zgodność przed, w trakcie i po procesie, tym poniesiecie mniejsze straty finansowe, czasowe i emocjonalne.

4. Poznać opłaty i koszty rozwodu

Początkowo pobierana jest opłata wpisu tymczasowego. Jeśli sąd wyda orzeczenie o rozwodzie, dochodzi do określenia wpisu ostatecznego. Kwota ustalana jest indywidualnie przez sąd na podstawie sytuacji majątkowej stron sprawy.

Oprócz ww. opłat wynikających z wpisu tymczasowego i ostatecznego, trzeba doliczyć koszt usług prawnika. W sytuacji, gdy powód wykaże realną potrzebę wsparcia finansowego, sąd może wydać orzeczenie nakazujące osobie pozwanej zwrot kosztów z tytułu reprezentowania strony przez adwokata.

Pamiętaj, że to wszystko jedynie w teorii wydaje się tak proste, gdy małżonkowie są ze sobą zgodni. Zazwyczaj postępowanie rozwodowe jest o wiele bardziej skomplikowane, złożone, burzliwe i potrafi trwać wiele lat. Gdy dochodzą do tego uczucia, stare urazy, próba zagarnięcia większej części majątku i dóbr wspólnych lub ograniczenie praw rodzicielskich, opanowanie negatywnych emocji może być o wiele trudniejsze, niż się wydaje. Warto zatrudnić profesjonalnego adwokata. Będzie on reprezentować Twoje interesy, walczyć o sprawiedliwy werdykt i wesprze Cię w tych trudnych chwilach oraz poinstruuje, jak zachowywać się podczas mediacji, rozpraw lub ewentualnych kontaktów.

Co to jest separacja?

Skoro rozwód orzekany jest w momencie trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Co zrobić w sytuacji, gdy jest on całkowity, lecz niekoniecznie trwały i istnieją przesłanki, że małżonkowie znajdą wspólny język? Odpowiedzią jest separacja. Została ona stworzona w celu umożliwienia małżonkom przemyślenia swojej decyzji i podziału majątku – bez możliwości ponownego ślubu z inną osobą. W przypadku rozwodu, obydwie strony mają możliwość skorzystania ze ślubu cywilnego.

Wciąż brakuje Ci odpowiedzi lub masz wątpliwości? Rozwód to skomplikowany proces i wszystko zależy od wielu czynników. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie wszystkich Twoich problemów. Nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś.

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.